Teenused

Laanepere Koolitus OÜ põhitegevuseks on B-kategooria autojuhtide koolitus, kuid lisaks pakume veel järgnevaid teenuseid:


Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika

Meie juures on võimalik sooritada mootorsõidukijuhi õpetaja praktikat B-kategooria või Teie juures koolituslitsentsi olemasolul A,B,BE,C,CE,D,DE kategooriad.


Firmadele

Kontrolleksam Teie autojuhtidele, auto kasutajatele ja autojuhi kohale tööle soovijatele! Teooriaeksam 35 küsimust ja/või kontrollsõit (kõik kategooriad) 50 min. Loe edasi.


Autoehituse ning kasutamise üldtõed

Autoehituse ning kasutamise üldtõdedest teoorialoeng + praktika. Loe edasi.


B-kategooria algastme individuaalõpe (üksikõpe)

B-kategooria algastme individuaalõpe - õpetaja tegeleb ainult Teiega Teile sobival ajal ja kohas. Hind 14195 eek. Hind sisaldab Individuaalõpet teoorias 41 tundi ja 40 sõidukorda.