Alarmsõidukijuhi koolitus

Laanepere Koolitus OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud alarmsõidukijuhi koolituse õppeasutus. Tunnustuse nr. 013426

Alarmsõidukijuhi koolitus kursus maksab 307 €.

Info ja registreerimine:
Kursus algab kohe, kui grupi jagu inimesi koos.

Mida me õpime alarmsõiduki juhi koolitusel

Vastuvõtutingimused

Nõuded alarmsõidukijuhi koolituskursusest osavõtjale:

  1. Koolituskursusest osavõtja peab olema Eesti kodanik, kelle alaline elukoht on Eestis, või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane. Tal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba ja nõuetele vastav tervisetõend.
  2. Täienduskoolituskursusest osavõtja peab olema töötanud alarmsõidukijuhina vähemalt kolm aastat.