Õppekava

Alarmsõiduki juhi koolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest ja eksamitest:

A. Alarmsõiduk liikluses

Õppeteema number ja sisu Õppetunde sealhulgas
    teoreetilisi praktilisi
A. Alarmsõiduk liikluses
1. Sõiduki kaitslik juhtimisstiil * * *
2. Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus * * *
3. Alarmseadmed * * *
4. Alarmseadmete toime * * *
5. Ohud liikluses * * *
6. Sõiduki turvalisus * * *
7. Tsiviilvärvides sõiduki juhtimine alarmsõiduna * * *
8. Esmaabi osutamine ja elustamisvõtete rakendamine * * *
9. Eksam * * *
Kokku 17 14 3

Märkus: * Õppetundide arv ja maht on vabalt määratav olenevalt alarmsõidukite kasutusalast.


B. Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades

Õppeteema number ja sisu Õppetunde sealhulgas
    teoreetilisi praktilisi
B. Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades
1. Äärmusolukorra määrang * * *
2. Ohutu sõidujoon * * *
3. Ohtu ennetavad juhtimisvõtted ohutul sõidujoonel * * *
4. Eksamisõit * * *
Kokku 14 3 11
Kõik kokku 31 17 14

Märkus: * Õppetundide arv ja maht on vabalt määratav olenevalt alarmsõidukite kasutusalast.