Firmadele

Kontrolleksam Teie autojuhtidele, auto kasutajatele ja autojuhi kohale tööle soovijatele!

Teooriaeksam 35 küsimust ja/või kontrollsõit (kõik kategooriad) 50 min.
Teooriaeksam koosneb 35 küsimusest, mis hõlmab liikluseeskirja, liiklusohutuse, liikluspsühholoogia, tehnoseisundi ja liikluskindlustuse tundmist.

Kontrollsõidul sõidetakse 50 minutit Teie või kooli autoga Tallinna erineva liiklustihedusega teedel ja tänavatel.

Sõidu käigus hinnatakse juhi oskust toime tulla erinevate liiklusolukordadega, sõidusujuvust, auto käsitlemist, ökonoomset ja keskkonnasõbralikku juhtimist, enesevalitsemist, otsustusvõimet, tähelepanu jaotamist, silmamõõtu, reageerimiskiirust, kontsentreerumist, auto tunnetust, pilgu ümbersuunamiskiirust, linna tundmist, sõidu kavandamist riski vältimise eesmärgil jne.

Peale kontrolleksamit vormistatakse kontrollsõiduakt ja edastatakse Teie Firma vastutavale töötajale.

Hind ühe inimese kohta 600.- kr

Soovi korral on võimalus osaleda ka B-kategooria teoorialoengutes. Kogu teoorialoengu hind on 3200 krooni. Üksikutes teoorialoengutes osaledes on ühe korra teoorialoengu hind 350 krooni. Täpsustamaks teoorialoengus käsitlemisele tulevat teemat võib eelnevalt ette helistada telefonil 6 071 399 või 56 560 549 või saata e-maili: