Vastuvõtutingimused

Autokooli koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kes

 1. on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane
 2. omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit B-kategooria auto juhtimist lubava märkega
 3. on juhiloa saamise ajaks:
  • B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 16 aastat vana,
  • B-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 18 aastat vana

Juhtimisõiguse taotleja peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust. Koolituskursusele võib võtta õppima kuni 6 kuud enne toodud tähtaegu.

Üksikkorras juhtimisõiguse taotlemisel peab soovija registreerima end koos mootorsõidukijuhi õpetamise luba omava isikuga.

Dokumendid, mis on vaja esitada autokooli kursuse alguseks

 1. Pass või ID kaart
 2. Tervisetõend (Tervisetõendeid väljastavad perearstid - kaasa võtke pass või ID-kaart).
 3. Kaks identset värvifotot suurusega 35x45 mm, millel on kujutatud juhtimisõiguse taotleja otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega.
 4. Piiratud juhtimisõiguse taotlejal tuleb esitada lapsevanema kirjalik nõusolek.