Juhiloa saamine

Toimingute järjekord õpingute alustamisest juhiloa saamiseni

 1. Regitreerumine mootorsõidukijuhi koolituskursusele koos vajalike dokumentide esitamisega autokoolile.
 2. Peale mootorsõidukijuhi koolituskursuse lõpetamist vormistab juhiloa taotleja isiklikult ARK büroos vastava taotluse ning registreerub teooriaeksamile.
 3. Eksamipäeval tuleb eksamineeritav eksamile koos isikuttõendava dokumendiga.
 4. Teooriaeksami eduka sooritamise korral võib eksamineeritav registreeruda linnasõidueksamile.
 5. Teooriaeksami ebaõnnestumise korral saab järgmiseks teooriaeksamiks registreeruda eksamiteks registreerimise kabinetis; tel 6 201 329 (E-R 9:00-13;13:30 – 17:30) või e-mailil .
 6. Linnasõidueksamile saab registreeruda peale teooriaeksami lõppu eksamiteks registreerimise kabinetis (E-R 9:00-13; 13:30 – 17:30).
 7. Sõidueksami eduka sooritamise korral väljastab ARK büroo värskele juhile 10 tööpäeva jooksul vastava juhiloa. Kättesaamisel vajalik isikuttõendav dokument!
 8. Sõidueksami ebaõnnestumise korral saab järgmiseks sõidueksamiks registreeruda eksamiteks registreerimise kabinetis (E-R 9.00-13; 13:30 – 17:30) või e-mailil .


ARK-i eksamitele registreerumine

Eksamitele registreerimine toimub eksamiteks registreerimise kabinetis järgmistel aegadel:

Teooriaeksamitele registreerumine ja dokumentide vormistamine
E – R 09:00 – 13:00 ; 13:30 – 17:30

Sõidueksamitele registreerumine
E – R 09:00 – 13:00 ; 13:30 – 17:30

Korduseksamitele saab registreeruda ka telefonidel ning elektronposti teel:

 • Teooriaeksamid
  6201 329 E – R 09:00 – 13:00 ; 13:30 – 17:30
 • Sõidueksamid
  E – R 09:00 – 13:00 ; 13:30 – 17:30


Eksamitele regitreerumine toimub ARK Tallinna büroos järgmiselt

Juhiloa taotleja teeb ARK Tallinna büroo fotoboksis digipildid, samal päeval esitab eksamiteks registreerimise kabinetis (vastuvõtt E-R 9:00-13; 13:30 – 17:30)

 1. mootorsõidukijuhi koolituskursuse lõpetamist tõendava tunnistuse
 2. esmaabi kursuse läbimist tõendava tunnistuse
 3. tervisetõendi (mitte vanem kui 2 aastat)
 4. riigilõivude tasumist tõendava dokumendi

Seejärel vormistab ARK töötaja vastava taotluse, mille taotleja allkirjastab samas ka digitaalsel kujul. Samas on võimalik ka registreeruda vabadele teooriaeksami kohtadele ARK Tallinna büroos.

Eksamipäeval tuleb eksamineeritav koos isikuttõendava dokumendiga eksamile. Sooritanud edukalt teooriaeksami, saab registreeruda B-kategooria sõidueksami vabadele kohtadele eksamiteks registreerimise kabinetis (vastuvõtt E-R 9:00-13; 13:30 – 17:30) või e-mailil .

B-kategooria sõidueksamid algavad ARK´i parkimisplatsilt eksamineeritava regitreerumisega koos isikuttõendava dokumendi esitamisega ja eksamil kehtiva korra tutvustamisega.

Juhul kui juhiloa taotleja ei saa mingil põhjusel eksamile tulla, siis saab ta sellest eksamikomisjoni teavitada kas telefonil 6 201 329 ; emailil või ARK Tallinna büroo eksamiteks registreerimise kabinetis (vastuvõtt E-R 9:30-13; 13:30 – 17:30).