Mis muutub autojuhikoolituses 1.juuli 2011?

MKM määrus „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039

MKM määrus „Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

MKM määrus „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011036

MKM määrus „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011034

MKM määrus „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011033

MKM määrus „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011018