Liiklusmärgid

Liiklusmärgid - liigu hiire kursoriga märgi peale, mille kohta soovid infot.

1. Hoiatusmärgid

Hoiatusmärgid Hoiatusmärk 143, 144.| Ohtlikud kurvid. Ohtlike kurvidega teelõik ja esimese kurvi suund. Hoiatusmärk 143, 144.| Ohtlikud kurvid. Ohtlike kurvidega teelõik ja esimese kurvi suund. Hoiatusmärk 141, 142.| Ohtlik kurv. Järsk või piiratud nähtavusega kurv ja selle suund. Hoiatusmärk 141, 142.| Ohtlik kurv. Järsk või piiratud nähtavusega kurv ja selle suund. Hoiatusmärk 138.| Kaldapealne. Ees on järsk kaldapealne, kai, sõitmine tammil, kaldapealsel või järsul astangul. Hoiatusmärk 137.| Foor. Hoiatusmärk 136.| Ringristmik. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 133–135.| Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse. Hoiatusmärk 111.| Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. Hoiatusmärk 132.| Samaliigiliste teede ristmik. Juht peab andma teed paremalt lähenevale juhile. Märk panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee ristmike ette muudab need samaliigiliste teede ristmikeks. Hoiatusmärk 131.| Ristumine trammiteega. Hoiatusmärk 112.| Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. Hoiatusmärgid 2 Hoiatusmärk 176.| Ratsanikud. Hoiatusmärk 175.| Suusatajad. Hoiatusmärk 174.| Ristumine jalgrattateega. Hoiatusmärk 173b.| Vanurid. Hoiatusmärk 173a.| Lapsed. Hoiatusmärk 172.| Jalakäijad. Teelõik, kus jalakäijad liiguvad sõiduteel. Hoiatusmärk 171.| Ees on reguleerimata ülekäigurada. Hoiatusmärk 165.| Ristuv kahesuunaline liiklus. Ees on ristuv tee (sõidutee), kus ühesuunaline liiklus on muudetud kahesuunaliseks. Hoiatusmärk 164.| Kahesuunaline liiklus. Ees on kahesuunalise liiklusega tee. Hoiatusmärk 161-163.| Teekitsend. Märgi kujutis näitab, kas tee kitseneb mõlemalt või ühelt poolt. Hoiatusmärk 161-163.| Teekitsend. Märgi kujutis näitab, kas tee kitseneb mõlemalt või ühelt poolt. Hoiatusmärk 161-163.| Teekitsend. Märgi kujutis näitab, kas tee kitseneb mõlemalt või ühelt poolt. Hoiatusmärk 159.| Ees on katteta tee. Kattega tee läheb üle kruusa- või pinnasteeks. Hoiatusmärk 158.| Teetööd. Igasugused tööd teel või tee kõrval. Hoiatusmärk 157.| Ohtlik teepeenar. Hoiatusmärk 157.| Ohtlik teepeenar. Hoiatusmärk 156.| Ees on künnis. Tehiskõrgend vähendatud kiiruse hoidmiseks. Hoiatusmärk 155.| Lahtine killustik. Kattega teelõik, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid. Hoiatusmärk 152-154.| Ebatasane tee. Ees on teelõik, kus teekatte ebatasasused järgnevad üksteisele (152) või kus on üksik lohk (153) või kõrgem kühm, mis ei ole künnis (154). Hoiatusmärk 152-154.| Ebatasane tee. Ees on teelõik, kus teekatte ebatasasused järgnevad üksteisele (152) või kus on üksik lohk (153) või kõrgem kühm, mis ei ole künnis (154). Hoiatusmärk 152-154.| Ebatasane tee. Ees on teelõik, kus teekatte ebatasasused järgnevad üksteisele (152) või kus on üksik lohk (153) või kõrgem kühm, mis ei ole künnis (154). Hoiatusmärk 151.| Libe tee. Ees on teelõik, mille libedus ei ole tingitud lumest ega jääst, vaid märja teekatte väikesest haardetegurist. Hoiatusmärk 146.| Järsk tõus. Hoiatusmärk 145.| Järsk lang. Hoiatusmärgid 3 Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole. Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole. Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole. Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole. Hoiatusmärk 186.| Muud ohud. Hoiatusmärk 185.| Jäätumisoht. Hoiatusmärk 184.| Liiklusummik. Ees võib olla liiklusummik. Hoiatusmärk 183.| Lennukid. Hoiatusmärk 182.| Külgtuul. Hoiatusmärk 181.| Varinguoht. Hoiatusmärk 179.| Linnud. Hoiatusmärk 178.| Metsloomad. Märgil võib olla kujutatud sellele kohale omane loom. Hoiatusmärk 177.| Karja üleajamise koht. Hoiatusmärk 177.| Karja üleajamise koht. Hoiatusmärk 177.| Karja üleajamise koht. Hoiatusmärk 121.| Üherööpmeline raudtee. Hoiatusmärk 122.| Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures. Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole. Hoiatusmärk 123-128.| Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

2. Eesõigusmärgid

Eesõigusmärgid Eesõigusmärk 212.| Peatee lõpp. Eesõigusmärk 211.| Peatee. Tee, kus juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes. Eesõigusmärk 221.| Anna teed. Juht peab andma teed ristuval teel, tahvli 834 olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu. Eesõigusmärk 232.| Pärisuuna eesõigus. Eesõigusmärk 222.| Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Juht peab andma teed ristuval teel, tahvli 834 olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Eesõigusmärk 231.| Vastassuuna eesõigus. Juht peab andma teed juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde.

3. Keelumärgid ja mõjualamärgid

Keelumärgid

Keelumärgid Keelumärk 333.| Vasakpöörde keeld. Märgid 332 ja 333 kehtivad ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette nad on pandud. Keelumärk 332.| Parempöörde keeld. Märgid 332 ja 333 kehtivad ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette nad on pandud. Keelumärk 331.| Sissesõidu keeld. Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga. Keelumärk 324.| Käigu keeld. Keelumärk 323.| Ratsutamise keeld. Keelumärk 322.| Mopeedi sõidu keeld. Keelumärk 321.| Jalgratta sõidu keeld. Sõita ei tohi jalgratta ega mopeediga. Keelumärk 319.| Ohtliku veosega sõidu keeld. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mis veab ohtlikku veost. Keelumärk 318.| Loomveoki sõidu keeld. Sõita ei tohi loomveokiga, ka ei tohi ajada kariloomi. Keelumärk 317.| Autorongi sõidu keeld. Kui märgile on kantud tonnide arv, ei tohi sõita autorongiga, mille registrimass on sellest suurem. Märk ei kehti kerghaagisega autorongi kohta. Keelumärk 316.| Traktori sõidu keeld. Sõita ei tohi traktori ega liikurmasinaga. Keelumärk 315.| Mootorsaani sõidu keeld. Keelumärk 314.| Mootorratta sõidu keeld. Keelumärk 313.| Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki ega autorongiga, mille veduk on üks neist, kui registrimass ületab selle arvu. Keelumärk 312.| Mootorsõiduki sõidu keeld. Keelumärk 311b-311d.| Erateel sõidu keeld. Eratee ei ole avalikuks kasutamiseks. Märgi 311d korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loata omal vastutusel, kuna erateel ei ole loodud tingimusi ohutuks liiklemiseks. Keelumärk 311b-311d.| Erateel sõidu keeld. Eratee ei ole avalikuks kasutamiseks. Märgi 311c korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loal või märgil nimetatud isik. Keelumärk 311b-311d.| Erateel sõidu keeld. Eratee ei ole avalikuks kasutamiseks. Märgi 311b korral tohib sõidukiga sõita ainult eratee omaniku loal. Keelumärk 311a.| Sõidu keeld. Sõita ei tohi ühegi sõidukiga. Keelumärk 331.| Sissesõidu keeld. Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga. Keelumärgid 2 Keelumärk 376.| Piirangute lõpp. Lõpetab korraga mitme märgi 35 ja 36 mõjupiirkonna. Keelumärk 373.| Veoauto möödasõidu keelu lõpp. Keelumärk 372.| Möödasõidu keelu lõpp. Keelumärk 364.| Parkimise keeld paariskuupäeval. Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada kell 19-21. Märgid 362–364 ei kehti Punase Risti embleemiga sõiduauto kohta, mis sõidutab arstiabi andvat meditsiinitöötajat, ega töötava taksomeetriga takso kohta. Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 371.| Suurima kiiruse piirangu lõpp. Keelumärk 363.| Parkimise keeld paaritul kuupäeval. Märgid 362–364 ei kehti Punase Risti embleemiga sõiduauto kohta, mis sõidutab arstiabi andvat meditsiinitöötajat, ega töötava taksomeetriga takso kohta. Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 362.| Parkimise keeld. Märgid 362–364 ei kehti Punase Risti embleemiga sõiduauto kohta, mis sõidutab arstiabi andvat meditsiinitöötajat, ega töötava taksomeetriga takso kohta. Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 361.| Peatumise keeld. Märk 361 ei kehti ühissõiduki kohta. Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 355.| Helisignaali keeld. Erandina tohib helisignaali anda ohu vältimiseks. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 354.| Vähim pikivahe. Sõita ei tohi väiksema pikivahega, kui märk näitab. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 353.| Veoauto möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 352.| Möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 351.| Suurim kiirus. Sõita ei tohi suurema kiirusega (km/h), kui märk näitab. Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub: 1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni; 2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni. Keelumärk 345.| Pikkuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille pikkus koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 344.| Laiuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille laius koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 343.| Kõrguse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille kõrgus teepinnast koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 342b.| Telikukoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes teliku koormus on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 342a.| Teljekoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes telje koormus on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 341.| Massi piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille tegelik mass on suurem, kui märk näitab. Keelumärk 336b.| Kontroll. Peatuseta ja kontrollija loata ei tohi edasi sõita. Keelumärk 336a.| Politseikontroll. Peatuseta ja politseiametniku loata ei tohi edasi sõita. Keelumärk 335.| Tollikontroll. Peatuseta ja tolliametniku loata ei tohi edasi sõita. Keelumärk 334.| Tagasipöörde keeld.

Mõjualamärgid

Mõjualamärgid Mõjualamärk 389.| Mõjuala ja mõjuala lõpp. Näitab ühe mõjuala algust ja teise mõjuala lõppu. Võidakse kasutada ka muu liiklusmärgi kujutisega mõjualamärke. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 398.| Kahe mõjuala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 388.| Kaks mõjuala. Kahe liiklusmärgi kujutisega mõjualamärk. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 394.| Parkimise keelu ala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 384.| Parkimise keelu ala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 397.| Parkimisala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 387.| Parkimisala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 393.| Peatumise keelu ala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 383.| Peatumise keelu ala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 396.| Jalakäiguala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 386.| Jalakäiguala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 392.| Kiiruse piirangu ala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 382.| Kiiruse piirangu ala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 395.| Jalgratturite sõidu ala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 385.| Jalgratturite sõidu ala. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid. Mõjualamärk 391.| Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp. Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra. Mõjualamärk 381.| Samaliigiliste teedega ristmike ala. Märk panduna ala tähistamiseks, kus on kattega teede, kruusateede ja pinnasteede omavahelisi ristumisi, muudab need samaliigiliste teede ristmikeks. Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal. Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid.

4. Kohustusmärgid

Kohustusmärgid Kohustusmärk 438.| Lumeketid. Märk kohustab mootorsõidukitel vähemalt ühel teljel kasutama sõidul lumekette. Kohustusmärk 437.| Mootorsaanitee. Sõita tohib ainult mootorsaaniga. Kohustusmärk 436.| Ratsatee. Tohib ainult ratsutada. Kohustusmärk 433-435.| Jalgratta- ja jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. Märkide 433 ja 434 korral liigub jalgrattur sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool; märgi 435 korral aga kasutavad nad teed ühiselt. Viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Kui märkidega 433-435 tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa. Kohustusmärk 433-435.| Jalgratta- ja jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. Märkide 433 ja 434 korral liigub jalgrattur sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool; märgi 435 korral aga kasutavad nad teed ühiselt. Viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Kui märkidega 433-435 tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa. Kohustusmärk 433-435.| Jalgratta- ja jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. Märkide 433 ja 434 korral liigub jalgrattur sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool; märgi 435 korral aga kasutavad nad teed ühiselt. Viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Kui märkidega 433-435 tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa. Kohustusmärk 432.| Jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgsi. Märk võib tähistada ka jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või kõnniteed. Kohustusmärk 431.| Jalgrattatee. Liikuda tohib ainult jalgratta või mopeediga. Kui märgiga tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad jalgrattur ja mopeedijuht kasutada ainult seda teed või teeosa. Kohustusmärk 424.| Ringliiklus. Ristmikul tohib sõita vaid nooltega osutatud suunas. Kohustusmärk 421-423.| Ümberpõike suund. Märk kohustab ümber põikama vaid märgil osutatud suunas. Kohustusmärk 421-423.| Ümberpõike suund. Märk kohustab ümber põikama vaid märgil osutatud suunas. Kohustusmärk 421-423.| Ümberpõike suund. Märk kohustab ümber põikama vaid märgil osutatud suunas. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool.Kohustusmärk 41.| Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool. Ristmiku taha teele pandud märk 411 kehtib lähima ristmikuni. Märk ei keela parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale. Vasakule või tagasi pöörata tohib vaid kohas, kus on vastav märk 53, ja tagasi pöörata vaid kohas, kus on märk 551. Kohustusmärgid 2 Kohustusmärk 461.| Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kohustusmärk 461.| Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kohustusmärk 461.| Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kohustusmärk 461.| Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kohustusmärk 452.| Vähima kiiruse lõpp. Kohustusmärk 451.| Vähim kiirus. Tohib sõita ainult märgil oleva või sellest suurema kiirusega (km/h). Kohustusmärk 448.| Lumekettide kohustuse lõpp. Kohustusmärk 447.| Mootorsaanitee lõpp. Kohustusmärk 446.| Ratsatee lõpp. Kohustusmärk 443-445.| Jalgratta- ja jalgtee lõpp. Kohustusmärk 443-445.| Jalgratta- ja jalgtee lõpp. Kohustusmärk 443-445.| Jalgratta- ja jalgtee lõpp. Kohustusmärk 442.| Jalgtee lõpp. Kohustusmärk 441.| Jalgrattatee lõpp. Kohustusmärk 461.| Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

5. Osutusmärgid

Osutusmärgid Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 528, 529.| Sõit ühissõidukirajaga teele. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise koht ja suund. Osutusmärk 528, 529.| Sõit ühissõidukirajaga teele. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise koht ja suund. Osutusmärk 527.| Ühissõidukirajaga tee lõpp. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga tee lõpp. Osutusmärk 523, 524.| Sõit ühesuunalisele teele. Ühesuunalisele teele või sõiduteele sõitmise koht ja suund. Osutusmärk 526.| Ühissõidukirajaga tee. Tee, millel ühissõidukid liiguvad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu. Osutusmärk 525.| Ühissõidukirada. Märk kehtib raja kohta, mille kohale ta on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. Osutusmärk 522.| Ühesuunalise tee lõpp. Osutusmärk 512.| Kiirtee lõpp. Osutusmärk 521.| Ühesuunaline tee. Tee või sõidutee, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas. Osutusmärk 511.| Kiirtee. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne kiirteel liiklemise kord. Osutusmärk 523, 524.| Sõit ühesuunalisele teele. Ühesuunalisele teele või sõiduteele sõitmise koht ja suund. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärgid 2 Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 542.| Taksopeatus.Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 541b.| Trammipeatus. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 53.| Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt. Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi. Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal. Osutusmärk 541a.| Bussi- või trollipeatus. Osutusmärgid 3 Osutusmärk 547, 548.| Käigusild. Osutusmärk 547, 548.| Käigusild. Osutusmärk 547, 548.| Käigusild. Osutusmärk 547, 548.| Käigusild. Osutusmärk 545, 546.| Käigutunnel. Osutusmärk 545, 546.| Käigutunnel. Osutusmärk 545, 546.| Käigutunnel. Osutusmärk 563.| Sõit muutsuunaliiklusega teele. Osutusmärk 562.| Muutsuunaliikluse lõpp. Osutusmärk 561.| Muutsuunaliiklus. Niisuguse teelõigu algus, mille ühel või mitmel rajal võib liiklus muutuda vastassuunaliseks. Osutusmärk 556.| Sobiv kiirus. Teelõigule soovitatav suurim kiirus (km/h) heades ilma- ja teeoludes. Soovitus ulatub lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel lisateatetahvlil 821 näidatud kauguseni, kui aga märki kasutatakse koos hoiatusmärgiga, siis ohtliku teelõigu lõpuni. Osutusmärk 555.| Ootekoht. Tähistab kohta, kus kitsal teel tuleb vastusõitja läbi lasta. Osutusmärk 552-554.| Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee. Osutusmärk 552-554.| Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee. Osutusmärk 552-554.| Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee. Osutusmärk 552-554.| Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee. Osutusmärk 552-554.| Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee. Osutusmärk 551.| Tagasipöördekoht. Vasakpööre on keelatud. Osutusmärk 543, 544.| Ülekäigurada. Tähistab reguleerimata ülekäigurada.Osutusmärk 543, 544.| Ülekäigurada. Tähistab reguleerimata ülekäigurada.Osutusmärk 545, 546.| Käigutunnel. Osutusmärk 557.| Ristuv jalgrattatee. Tähistab ristuvat jalgrattateed või jalgratta- ja jalgteed. Osutusmärgid 4 Osutusmärk 578b.| Tasulise parkimise lõpp. [RT I 2003, 22, 131 - jõust. 9.03.2003] Osutusmärk 579.| Sõiduki sundteisaldus. Osutusmärk 578a.| Tasuline parkimine. [RT I 2003, 22, 131 - jõust. 9.03.2003] Osutusmärk 577.| Parkimiskestus. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik. Osutusmärk 576.| Parkimiskord. Osutusmärk 576.| Parkimiskord. Osutusmärk 576.| Parkimiskord. Osutusmärk 575a, 575b.| Parkla. Märk võib osutada ka parklat, kuhu juht võib jätta sõiduki, et ümber istuda ühissõidukile. Osutusmärk 575c.| Teeninduskoha parkla. Osutusmärk 574.| Õueala lõpp. Osutusmärk 572.| Asula lõpp.Osutusmärk 571.| Asula. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne asulas liiklemise kord. Osutusmärk 572.| Asula lõpp. Osutusmärk 571.| Asula. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne asulas liiklemise kord.Osutusmärk 573.| Õueala. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne õuealal liiklemise kord.Osutusmärk 575a, 575b.| Parkla. Märk võib osutada ka parklat, kuhu juht võib jätta sõiduki, et ümber istuda ühissõidukile. Osutusmärk 576.| Parkimiskord.Osutusmärk 576.| Parkimiskord.Osutusmärk 576.| Parkimiskord.Osutusmärk 577.| Parkimiskestus. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik. Osutusmärgid 5 Osutusmärk 586c.| Raudteejaam. Osutusmärk 591.| Stoppjoonemärk. Sõiduki peatamise koht foori keelava tule või reguleerija keelava märguande korral. Osutusmärk 586b.| Bussijaam. Osutusmärk 586a.| Lennujaam. Osutusmärk 585c.| Jahisadam. Osutusmärk 585b.| Kaubasadam Osutusmärk 585a.| Parvlaevasadam. Osutusmärk 584b.| Ohtlike ainete hoidla. Osutusmärk 584a.| Prügimägi. Osutusmärk 582.| Tunneli lõpp.Osutusmärk 583.| Tööstuspiirkond. Osutusmärk 581.| Tunnel. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne tunnelis liiklemise kord.

6. Juhatusmärgid

Juhatusmärgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Juhatusmärgid Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.Juhatusmärk 611.| Sõiduskeem. Näitab sõiduvõimalust, kui ristmikul on mingi pööre keelatud, või osutab lubatud sõidusuundi keerukal ristmikul. Juhatusmärgid 2 Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärgid 3 Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.Juhatusmärk 62.| Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed. Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Juhatusmärk 63.| Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Juhatusmärk 641.| Kohanimetähis. Haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve vms nimi.Juhatusmärk 641.| Kohanimetähis. Haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve vms nimi. Juhatusmärgid 4 Juhatusmärk 642.| Turismiobjektitähis. Vaatamisväärsuse, looduskaitse- ja muinsuskaitseala vms nimi. Juhatusmärk 643.| Eravaldusetähis . Eravalduse nimi. Juhatusmärk 644.| Tee nimi. Tee (maantee, tänava) nimi. Juhatusmärk 645.| Kaugusviit. Kaugus teekonnal olevate asulate või teiste objektideni (km). Juhatusmärk 646.| Liikluskord. Näitab riigis kehtestatud lubatud suurimat kiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäevaringset sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust. Juhatusmärk 651.| Kilomeetritähis. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele.Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele.Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärgid 5 Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele.Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 652-655.| Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele. Juhatusmärk 661.| Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 661.| Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 661.| Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 661.| Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 661.| Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 662.| Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 662.| Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 662.| Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 662.| Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 662.| Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta.Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta.Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärk 663-666.| Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta. Juhatusmärgid 6 Juhatusmärk 671-673.| Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund. Juhatusmärk 671-673.| Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund. Juhatusmärk 671-673.| Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund. Juhatusmärk 671-673.| Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärk 674-677.| Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund. Juhatusmärgid 7 Juhatusmärk 681-683.| Kurvisuund. Järsu või ohtliku kurvi suund. Juhatusmärk 681-683.| Kurvisuund. Järsu või ohtliku kurvi suund. Juhatusmärk 681-683.| Kurvisuund. Järsu või ohtliku kurvi suund. Juhatusmärk 685.| Hargnemiskoht. Teeharude suund märgi asukohas. Juhatusmärk 685.| Hargnemiskoht. Teeharude suund märgi asukohas.Juhatusmärk 684.| Hoiatustara. Teetöö koht või teel olev takistus. Juhatusmärk 686.| Ohtlik koht või teeäär . Tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt. Juhatusmärk 686.| Ohtlik koht või teeäär . Tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt. Juhatusmärk 687.| Märgiposti tähis. Lisahoiatus kohas, kus esineb orienteerumisraskusi. Juhatusmärk 688.| Künnis. Tähistab künnist ja selle laiust. Juhatusmärk 688.| Künnis. Tähistab künnist ja selle laiust.

7. Teeninduskohamärgid

Teeninduskohamärgid Teeninduskohamärk 731.| Puhkemaja. Teeninduskohamärk 728b.| Käimla. Teeninduskohamärk 728a.| Tualett. Teeninduskohamärk 727.| Hotell või motell. Teeninduskohamärk 726.| Kohvik. Teeninduskohamärk 725.| Restoran. Teeninduskohamärk 724.| Parkimismaja. Teeninduskohamärk 723b.| Pesemisvõimalus. Osutab kohta, kus juhil ja sõitjatel on võimalus end pesta. Teeninduskohamärk 723a.| Autopesula. Teeninduskohamärk 722.| Autohooldus. Teeninduskohamärk 721.| Tankla. Tankuri roheline kujutis osutab pliivaba bensiini müügi kohta. Teeninduskohamärk 721.| Tankla. Tankuri roheline kujutis osutab pliivaba bensiini müügi kohta. Teeninduskohamärk 718.| Vaatamisväärsus. Teeninduskohamärk 717.| Raadiojaam. Liiklusteavet ja teede sõidetavuse seisukorra alast teavet edastav raadiojaam. Arv tähendab liiklusteabe kandesagedust megahertsides. Teeninduskohamärk 716.| Internetipunkt. Osutab kohta, kus on eelregistreerimata võimalik saata ja lugeda elektronposti, teostada pangaoperatsioone internetipangaga. Teeninduskohamärk 714.| Telefon. Märgil olev kirje SOS tähendab päästeteenistuse telefoni. Teeninduskohamärk 713.| Info. Teeninduskohamärk 712.| Politsei.Teeninduskohamärk 711.| Esmaabi. Teeninduskohamärk 719.| Toll. [RT I 2003, 22, 131 - jõust. 9.03.2003] Teeninduskohamärk 729a.| Autoregistrikeskus. [RT I 2003, 22, 131 - jõust. 9.03.2003]Teeninduskohamärk 729b.| Tehnoülevaatus. [RT I 2003, 22, 131 - jõust. 9.03.2003]Teeninduskohamärk 715.| Post. Teeninduskohamärgid 2 Teeninduskohamärk 761.| Maaettevõtlus. Teeninduskohamärk 754.| Ratsabaas. Teeninduskohamärk 753.| Golfiväljak. Teeninduskohamärk 752.| Spordihoone. Teeninduskohamärk 751.| Spordiväljak. Teeninduskohamärk 745.| Kalastamiskoht. Teeninduskohamärk 744.| Vaatekoht. Teeninduskohamärk 743.| Ujumiskoht. Teeninduskohamärk 742.| Matkaraja algus. Teeninduskohamärk 741.| Puhkekoht. Teeninduskohamärk 734.| Sõidukelamulaager. Auto- või haagiselamu paigaldamise koht. Teeninduskohamärk 733.| Majutuskoht.Teeninduskohamärk 732.| Kämping. Teeninduskohamärk 771.| Kaks teenust. Teeninduskohamärk 772.| Kolm teenust. Teeninduskohamärk 773.| Teenus ja liikluskorraldus.

8. Lisateatetahvlid

Lisateatetahvel täpsustab või piirab liiklusmärgi mõju. Vajaliku kujutise puudumisel võib tahvlil olla tekst.

Lisateatetahvlid Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Tahvel 813 või 815 kasutatuna koos märkidega 36 näitab ka mõjupiirkonna suunda ja ulatust, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki suurel ristmikul (väljakul) sõidutee ääres, hoone ees vm ulatuslikul alal. Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Tahvel 813 või 815 kasutatuna koos märkidega 36 näitab ka mõjupiirkonna suunda ja ulatust, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki suurel ristmikul (väljakul) sõidutee ääres, hoone ees vm ulatuslikul alal. Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti. Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong). Lisateatetahvel 84.| Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong).Lisateatetahvel 81.| Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Tahvel 816 näitab kaugust märgist 221 kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222.Lisateatetahvel 82.| Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822-825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 - mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 - mõjupiirkonna lõppu, 825 - seda, et juht asub mõjupiirkonnas.Lisateatetahvel 82.| Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822-825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 - mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 - mõjupiirkonna lõppu, 825 - seda, et juht asub mõjupiirkonnas.Lisateatetahvel 82.| Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822-825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 - mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 - mõjupiirkonna lõppu, 825 - seda, et juht asub mõjupiirkonnas.Lisateatetahvel 82.| Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822-825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 - mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 - mõjupiirkonna lõppu, 825 - seda, et juht asub mõjupiirkonnas.Lisateatetahvel 82.| Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822-825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 - mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 - mõjupiirkonna lõppu, 825 - seda, et juht asub mõjupiirkonnas.Lisateatetahvel 831-833.| Mõjusuund. Näitab ristmiku ette pandud liiklusmärgi mõjusuunda või suunda, milles liikudes pääseb teeäärse objekti juurde. Tahvlid kasutatuna koos märkidega 36 näitavad mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees vm alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.Lisateatetahvel 831-833.| Mõjusuund. Näitab ristmiku ette pandud liiklusmärgi mõjusuunda või suunda, milles liikudes pääseb teeäärse objekti juurde. Tahvlid kasutatuna koos märkidega 36 näitavad mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees vm alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.Lisateatetahvel 834.| Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund .Lisateatetahvel 831-833.| Mõjusuund. Näitab ristmiku ette pandud liiklusmärgi mõjusuunda või suunda, milles liikudes pääseb teeäärse objekti juurde. Tahvlid kasutatuna koos märkidega 36 näitavad mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees vm alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.Lisateatetahvel 835.| Teeandmise koht jalgrattateel sõitjale.Lisateatetahvel 836.| Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel .Lisateatetahvel 837.| Jalgratturite kahesuunaline liiklus. Lisateatetahvlid 2 Lisateatetahvel 891.| Välja arvatud. Teatab, et liiklusmärk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta. Lisateatetahvel 891.| Välja arvatud. Teatab, et liiklusmärk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta. Lisateatetahvel 888.| Õnnetusoht. Näitab, et hoiatusmärgiga tähistatud teelõigul on võrreldes tee teiste lõikudega tunduvalt suurem liiklusõnnetuste toimumissagedus. Lisateatetahvel 887.| Vaba laius. Näitab teekitsendi laiust. Lisateatetahvel 886.| Ohutu kõrgus elektriliini all. Näitab suurimat ohutut kõrgust elektriliini all. Lisateatetahvel 885.| Jäätumine. Teatab, et liiklusmärgiga tähistatud teelõigul tekib sageli jäätumine. Lisateatetahvel 884.| Märg tee. Teatab, et liiklusmärk kehtib ainult siis, kui sõidutee on märg. Lisateatetahvel 883.| Pimedad. Teatab, et ülekäigurada või teelõiku kasutavad sagedasti pimedad. Lisateatetahvel 882.| Kehtivusrada. Näitab sõidurada, mille kohta liiklusmärk kehtib. Lisateatetahvel 881.| Registrimassi piirang. Teatab, et liiklusmärk kehtib sõiduki või autorongi kohta, mille registrimass ületab tahvlil oleva tonnide arvu. Lisateatetahvel 875.| Autovaatluskoht. Teatab vaatlussilla või -kanali olemasolust. Lisateatetahvel 874.| Puudega inimese sõiduk. Teatab parklast või selle osast, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on käesoleva määruse lisa 5 kohane parkimiskaart. [RT I 2005, 41, 336 - jõust. 24.07.2005] Lisateatetahvel 873.| Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik. Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul. Lisateatetahvel 873.| Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik. Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul. Lisateatetahvel 873.| Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik. Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul. Lisateatetahvel 873.| Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik. Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul. Lisateatetahvel 872b.| Tasuline parkimine. Lisateatetahvel 872a.| Tasulised teenused. Teatab, et märgil osutatav teenus on tasuline. Lisateatetahvel 871.| Parkimine ainult seisatud mootoriga. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti. Lisateatetahvel 86.| Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862-864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul - selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti.Lisateatetahvel 85.| Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti.