Sõidueksami vead

Sõidueksamil saab saatuslikuks põhiliselt tähelepanematus

Sõidueksami läbisaamise protsent on viimase viie aasta jooksul olnud stabiilselt languses ja jõudnud tänaseks 55 protsendi piirimaile, kusjuures peamiseks probleemiks, miks sõidueksam edukalt sooritamata jääb, on tähelepanematus ja liiklusreeglitega mittearvestamine.

Linnas põhjustab kõige enam probleeme vasakpöörde sooritamine ning ristmike ületamine. Peavalu põhjustavad seejuures nii reguleeritud ja reguleerimata kui ka ringliiklusega ristmikud, teatas ARK.

Palju vigu tehakse ka sõiduraja vahetamisel. Asulavälisel teel eksitakse tihti lisaks eelpool mainitule ka tagasipöörde sooritamisel.

Vigade põhjusteks on liiklusmärkide ja teekattemärgistusega mittearvestamine ning teeandmise kohustuse ja sõidueesõiguse nõude eiramine.

Puudujäägid noorte juhikandidaatide tähelepanelikkuses ja liikluse jälgimises viitavad ARKi teatel otseselt ebapiisavale ettevalmistusele ning vähesele sõidukogemusele.

Sageli eksitakse ka sõiduteel paiknemise ja liiklusoludele sobiva sõidukiiruse valimisega.

Kergemate eksimuste osas valmistab probleeme sõidu alustamine pärast seismajäämist, st noor juht ei suuda pärast seismajäämist piisavalt kiiresti sõitu alustada ning sellega takistab ta teisi liiklejaid.

Asulavälisel teel on probleemiks sobiva sõidukiiruse valimine liiklusvoolus ning teiste liiklejate põhjendamatu takistamine. Linnas valmistab eksamineeritavatele kõige enam peavalu sõidu alustamine ja kiirendamine, millega takistatakse jällegi teisi liiklejaid.

Allikas: Postimees