Platsiharjutused

Platsieksam

Sõidueksami esimese järgu harjutused - platsiharjutused ja nende mõõtmed.

 1. Sõidu alustamine tõusul
 2. Tagurdamine otsesuunas (tunnel)
 3. Tagurdamine boksi pöördega (garaaž)
 4. Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele (külgboks)
 5. Edaspidi slaalomi sõitmine
 6. Tagurpidi slaalomi sõitmine
 7. Piiratud alal tagasipööramine


1. Sõidu alustamine tõusul

Auto peab olema peatatud kallakul etteantud kohas, seejärel tuleb alustada sõitu tõusul. Sõidu alustamisel ei tohi auto tagasi vajuda.

Sõidu alustamine tõusul

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. tagasiveeremine
 2. vale käigu kasutamine sõidu alustamisel
 3. mootori seiskumine
 4. mittesujuv (hüppeline) sõidu alustamine


2. Tagurdamine otsesuunas (tunnel)

Tagurdada autoga (autorongiga) sirgjooneliselt 10–20 m ja peatuda nii, et sõiduki pikitelg on paralleelne tee äärega.

Tagurdamine otsesuunas (tunnel)
I - auto laius + 1 m

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. sõidujoonest kõrvalekaldumine ja alast väljumine
 2. peatumine mitteparalleelselt tee äärega
 3. mootori seiskumine
 4. mittesujuv (hüppeline) sõitmine

Auto tagurdamas otsesuunas Auto tagurdamas otsesuunas
Tagurdamine otsesuunas (postide nr.2 ja 3 vahele tagurdamine)


3. Tagurdamine boksi pöördega (garaaž)

Auto tagurdamine boksi 90º pöördega. Peatumine boksis ja väljasõit boksist. Boksi sõidu ja sealt väljasõidu suuna (paremalt või vasakult) määrab eksamineerija.

Tagurdamine boksi pöördega (garaaž)
A - 7 m
D - auto pikkus + 1 m
E - auto laius + 0,7 m

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. auto mis tahes osa läheb üle boksi tähistava ääre
 2. mootori seiskumine
 3. mittesujuv (hüppeline) sõitmine
 4. lisamanöövri kasutamine (v.a autorong, mille puhul on lubatud ühe lisamanöövri kasutamine sõidutrajektoori korrigeerimiseks)
Auto tagurdamas boksi pöördega Auto tagurdamas boksi pöördega Auto on boksis ehk garaažis
Tagurdamine boksi pöördega Auto on boksis ehk garaažis


4. Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele (külgboks)

Tagurdada kahe auto vahele, seejärel edasi- ja tagasikäiku kasutades parkida auto nõuetekohaselt (auto ei tohi olla kaugemal kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest). Väljasõidul tagurdada ja seejärel sõita parkimiskohalt välja. Harjutus võib olla nii vasakult kui ka paremalt poolt.

Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele (külgboks)
A - 7 m
G - 1,5 auto laiust
H - 1,5 auto pikkust

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. auto vale paigutus, näiteks teise auto blokeerimine
 2. auto pikitelg ei ole paralleelne sõiduteed tähistava äärega
 3. mootori seiskumine
 4. mittesujuv (hüppeline) sõitmine
 5. auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele
 6. auto parkimine kaugemal kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest
Auto külgboksi lähteasend Auto külgboksi lähteasend Auto edukalt külgboksis
Külgboksi lähteasend Edukalt külgboksis


5. Edaspidi slaalomi sõitmine

Läbida rada slaalomsõiduga, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt poolt, kord teiselt poolt.

Edaspidi slaalomi sõitmine
A - 7 m
C - 2 auto pikkust

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. kujundi vahelejätmine
 2. slaalomiraja piiridest väljasõitmine
 3. mittesujuv (hüppeline) sõitmine;
 4. mootori seiskumine

Auto sõitmas edaspidi slaalomit
Edaspidi slaalom


6. Tagurpidi slaalomi sõitmine

Läbida rada slaalomsõiduga tagurpidi liikumisega, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt poolt, kord teiselt poolt.

Tagurpidi slaalomi sõitmine
A - 7 m
C - 2 auto pikkust

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. kujundi vahelejätmine
 2. slaalomiraja piiridest väljasõitmine
 3. mittesujuv (hüppeline) sõitmine
 4. mootori seiskumine
Auto tagurpidi slaalomi lähteasendis Auto tagurpidi slaalomi lähteasendis Auto tagurpidi slaalomit tegemas
Tagurpidi slaalomi lähteasend Tagurpidi slaalom

Viga slaalomis - ratas valge joone peale ega joonest üle minna ei tohi!

Viga slaalomis - auto üle valge joone Viga slaalomis - auto üle valge joone


7. Piiratud alal tagasipööramine

Auto tuleb piiratud alal tagasi pöörata ühe lisamanöövriga (tagurdamisega) ja jätkata sõitu esialgsele vastupidises suunas.

Piiratud alal tagasipööramine
B - 2 auto pikkust

Hindamisel arvestatavad vead:

 1. harjutuse sooritamiseks ettenähtud piiridest väljumine
 2. täiendava lisamanöövri sooritamine
 3. vale käigu kasutamine sõidu alustamisel
 4. mootori seiskumine
 5. mittesujuv (hüppeline) sõitmine